Wedstrijd

 

 

Tijdens IFKF zijn er 2 verschillende categorieën, namelijk: Speed en Flow.

Elk onderdeel vergt verschillende combinaties van uithouding, skills, techniek en creativiteit.

 

Elke categorie zal opgedeeld worden in 4 verschillende leeftijdsgroepen.

 

 • Tot 10 jaar
 • 10 t/m 14 jaar
 • 15 t/m 18 jaar (recreatie of gevorderd)
 • 19 jaar en ouder (recreatie of gevorderd)

 

Voor elke leeftijdscategorie zal er een parkour uitgezet worden die geschikt is voor hun leeftijd.

 

Inschrijven gebeurt doormiddel van het inschrijfformulier welke te vinden is onder INFO, maar let op: VOL=VOL

 

 

Speed

Bij het onderdeel speed is het de uitdaging om een (van te voren door de organisatie vastgestelde) route over obstakels zo snel mogelijk af te leggen. Er zal een vast startpunt en een vast eindpunt bepaald worden. Tussen deze punten zal een gekleurde lijn gevolgd moeten worden. De beoordeling van de run zal gebaseerd zijn op:

1.De tijd waarin het parcour wordt afgelegd

2.De ‘cleanness’ (aantal fouten) tijdens de run

 

Voor elke leeftijdscategorie zal er een andere route uitgezet worden, zodat de uitdaging even groot is voor elke categorie. Daarnaast is er voor 14 jaar en ouder een recreatie en een gevorderde categorie. Het is aan de deelnemer om zelf na te gaan in welke categorie hij/zij hoort.

 

Regels:

 • Hierbij is het de bedoeling om zo snel mogelijk van punt A naar punt B te gaan zonder af te wijken van de vooraf vastgestelde gekleurde lijn.
 • Elke leeftijdscategorie heeft zijn eigen kleur voor de gemarkeerde lijn. Blauw (tot 10 jaar), geel (10 t/m 14 jaar), rood (14 jaar en ouder).
 • De sprongen/bewegingen die gedaan worden om de obstakels te passeren mogen zelf worden gekozen, hier staat geen vast voorschrift voor, met uitzondering van onderstaande regels.
 • De obstakels die uitgestippeld zijn moeten ook daadwerkelijk overwonnen worden. Simpelweg er omheen gaan (of een andere onreglementaire wijze) zal resulteren in een tijdstraf.
 • De straffen voor onreglementaire handelingen worden uitgedeeld door een van tevoren vastgestelde jury.
 • Net als bij het reguliere Free Running, is het niet toegestaan om de knieën en ellebogen te gebruiken om te klimmen en/of de obstakels te passeren. Een uitzondering op deze regels zijn ‘knee-gainers’, waarbij het natuurlijk de bedoeling is om de knieën te gebruiken.
 • Op het gebruik van knieën en/of ellebogen staat een tijdstraf van 1 seconde
 • Op het niet reglementair passeren van de obstakels (bijvoorbeeld om het obstakel heen lopen) staat een tijdstraf van 2 seconden.
 • De tijd zal beginnen met lopen op een teken van de leiding. Bij de eindstreep moet de deelnemer een knop indrukken om de tijd te stoppen.

 

 

Flow

Bij deze categorie is de uitdaging om binnen een bepaalde tijd een zo origineel en mooi mogelijke run neer te zetten. Hierbij is alleen een start- en eindpunt van te voren vastgesteld. De route die tussen deze punten wordt afgelegd mag zelf bepaald worden, zolang het eindpunt maar binnen de vastgestelde tijd is afgelegd. De beoordeling van de run zal gebaseerd zijn op:

1.De flow van de getoonde run

2.De moeilijkheid van de getoonde run

3.De originaliteit van de getoonde run

4.De originaliteit van de getoonde trics tijdens de run

5.Het op tijd beëindigen van de run, door middel van het geven van een teken dat de run is afgerond. Alles buiten de tijd zal niet worden meegerekend in de jurybeoordeling (en dus ook niet in de eindscore).

 

Eveneens zal er in deze categorie een onderscheid zijn tussen de leeftijdscategorieën, zodat de uitdaging voor elke leeftijdscategorie even groot is. Daarnaast is er voor 14 jaar en ouder een recreatie en een gevorderde categorie. Het is aan de deelnemer om zelf na te gaan in welke categorie hij/zij hoort.

 

Regels:

 • Hierbij is het de bedoeling dat binnen de tijd, zo creatief mogelijk, een flow (een reeks van sprongen/bewegingen) wordt neergezet.
 • De deelnemer is vrij om zelf te bepalen welke obstakels (die beschikbaar gesteld zijn) hij/zij betrekt in zijn flow.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van het Airtrick materiaal.
 • Alleen het beginpunt van de flow is van te voren vastgesteld, zodat er voor iedereen een gelijk uitgangspunt is. De deelnemer heeft 30 seconden de tijd om de run uit te voeren.
 • Een jury zal op basis van een cijfer (tussen 1 en 10) bepalen wat de eindscore is van de deelnemer.
 • Elk jurylid geeft een individuele score. De eindscore is het gemiddelde van deze scores met aftrek van eventuele straftijd.
 • Het belangrijkste bij Flow is de aanwezigheid van een constante flow. De juryleden zullen in hun eindscore rekening houden met o.a. de creativiteit, de daadwerkelijke flow van de reeks (geen pauzes/geen grote afstanden afgelegd door te lopen) en in hoeverre de bewegingen ‘clean’ (zonder fouten) worden uitgevoerd.
 • De resterende tijd zal te volgen zijn doormiddel van een tijdklok. Daarnaast zal deze stopgezet worden zodra de deelnemer aangeeft klaar te zijn met zijn run (door middel van bijvoorbeeld een kruis (X) te maken met zijn armen)

Het IFKF wordt georganiseerd door: